Acer palm. ´Osakazuki´ C3L, 50-60 CM

1 090 

4 skladem