Dodání zboží a cena dopravy

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující bude informován elektronickou poštou prodávajícím (případně dopravcem) o dni doručení zboží. Pokud budou předmětem kupní smlouvy nebo její součásti živé rostliny a kupující je v den dodání nepřevezme, nenese prodávající odpovědnost za stav a životaschopnost rostlin.

Prodávající není odpovědný za doručení zboží, pokud zákazník uvedl nesprávnou dodací adresu, telefonní číslo nebo v době dodání předmětu koupě nebyl na adrese, kde požadoval jeho doručení.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, případně kupující zboží nepřevezme, je kupující povine uhradit náklady spojené s doručením zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující je povinen po převzetí zásilku okamžitě otevřít a rostliny zalít v případě, že během přepravy došlo k vysušení substrátu v kontejneru a rostliny mohly být povadlé způsobené delší dobou přepravy. Pokud se dodané rostliny, a to navzdory správné péči neujaly, je nutné, aby kupující co nejdříve kontaktoval prodávajícího e-mailem na adresu reklamace@zcstrakovo.cz nebo na telefonní číslo +420 561 207 907. Pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznát pouze tehdy, pokud kupující prokáže, že reklamované zboží mělo vady již v době jeho převzetí.

Cena zboží: ceny uvedené v internetovém obchodě na stránkách www.zcstrakovo.cz jsou konečné pro koncového spotřebitele.

Celková cena dopravy a balného u menších rostlin činí 159,- Kč (platí pro bylinky, letničky, trvalky, skalničky, balkonovky–průměr květináče max. 17 cm = označení P9 – P19 resp. max C3l).

Dopravné a balné u zásilek se vzrostlými stromy v kontejnerech a rostlinami s kmínkem činí 249,- Kč na jednu objednávku ( platí pro rostliny v kontejneru od 4l a výše = označení P21 – P26 resp. C4l – C7,5l). Cena dopravného u solitérních rostlin s výškou nad 150 cm je vypočítána v košíku, cena mezi 499,- Kč – 599,- Kč. Prodávající účtuje příplatky za váhu např. u substrátů a hnojiv, cena je připočtena v košíku k standardní ceně přeprav (např. substrát 10l, příplatek 10 Kč/10l pytel substrátu)

Objednané zboží zasílá prodávající přepravní společností Fofr.

Celková cena dobírečného pro všechny druhy přeprav činí 40,- Kč (dobírka lze hradit platební kartou, nebo v hotovosti přímo řidiči přepravní společnosti)

Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno. V případě, že kupující objednané zboží  ani po uplynutí přiměřené lhůty nepřevezme je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním a doručováním zboží.

Dodací lhůty                                                                                                                    

Období dodávání jednotlivých druhů rostlin závisí na počasí a způsobu pěstování konkrétního druhu rostliny. Níže uvedené termíny vyřizování objednávek jsou pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo změnit termíny dodání, pokud povětrnostní či teplotní podmínky nedovolí rostliny vysazovat či expedovat. Objednávky vyřizuje prodávající v došlém pořadí, ve kterém byly přijmuty.

Rostliny od nás jsou odesílány vždy čerstvé a v té nejvyšší možné kvalitě. Rostliny jsou zajišťovány přímo od pěstitelů nebo z našeho aktuálního sortimentu v zahradnictví. Díky tomu  garantujeme, že kupující obdrží objednané rostliny v té nejvyšší možné kvalitě, a to přímo až domů. Kupujícího budeme informovat včas o předběžném termínu dodání.

Standardní dodací lhůta dle našich obchodních podmínek činí v sezóně 7 – 10 pracovních dní. Jedná se o odhad trvání doručení objednaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání v případě, že klimatické podmínky nedovolí odeslání objednaného zboží. Pokud má kupující ve svém nákupním košíku zboží s různým časem trvání pro doručení, budou dodány všechny položky najednou. Z důvodu dodržení nejvyšší kvality mohou být některé produkty odeslány dříve, pokud je to nutné.  Z důvodu zaručení kvality rostlin při přepravě je zpravidla posledním dnem odeslání rostlin v pracovním týdnu středa, abychom zajistili doručení rostlin do konce pracovního týdne. Náš smluvní přepravce, společnost FOFR s.r.o. dodává zásilky pouze v pracovní dny od pondělí do pátku. Dodání rostlin o víkendu není možné. Přepravce zpravidla doručí zásilky do 24 hod. od odeslání objednávky, nejpozději však do 2 pracovních dnů od odeslání.

Zasílání objednaných rostlin začíná každoročně nejdříve od konce března do podzimu (vždy s ohledem na aktuální počasí). Zasílání rostlin v zimních měsících je vždy velmi rizikové. Zvláště v případě dlouhé a tuhé zimy, kdy nelze v únoru či březnu ještě přesně určit, zda sazenice přezimovaly bez následků. Navíc je po doručení k Vám zmrzlá sazenice vystavena teplotním šokům (pokojové teplotě) a výsadba na zahradu z důvodu zamrzlé půdy není možná. Z těchto důvodu dochází ke zbytečnému zklamání – k úhynu rostliny. Naším hlavním cílem je, aby rostliny dodávané od nás  prospívaly na Vaší zahradě a proto zasíláme rostliny v době, kdy je nejvhodnější termím pro výsadbu – tedy nejdříve od konce března/začátku dubna.

Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží nedodat, pokud rostliny nejsou ve stavu vhodném k prodeji konečnému spotřebiteli, nebo pokud z důvodu zásahu vyšší moci není možné rostliny dodat a kupující s tímto výslovně souhlasí.

Nejpozději 24 hodin před termínem expedice se prodávající zavazuje informovat kupujícího o termínu expedice a to prostřednictvím emailu uvedeném kupujícím v objednávce nebo telefonicky. Stornovat objednávku je možné kdykoliv před termínem expedice. Storno objednávky musí být doručeno na emailovou adresu prodávajícího před odesláním zboží.

V případě, že prodávajícímu vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.

V případě, že kupujícímu termín expedice nevyhovuje, oznámí toto telefonicky nebo elektronickou poštou prodávajícímu. Termín expedice bude po domluvě s kupujícím upraven tak, aby si mohl zboží vyzvednout.

Převzetí zboží                                                                                                                      

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

Za dohodnutý termín se považuje den prvního pokusu o doručení zboží zvýšený o 3 dny.

Nepřevezme-li kupující zboží do 3 dnů ode dne, kdy se jej přepravní služba poprvé pokusila doručit, je prodávající oprávněn nechat zaslat zboží zpět na svou doručovací adresu.

Prodávající má nárok na uhrazení prokazatelných nákladů, které mu tímto jednáním vznikly, zejména může požadovat cenu dopravy tam i zpět, balné a další prokazatelné náklady. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Platební podmínky

Platbu za zboží je možné uskutečnit:

a ) v hotovosti při převzetí dodávky zboží (dobírka)

b ) platbou platební kartou při převzetí zboží ( platbu přebírá dopravce)

c ) předem převodem na bankovní účet prodávajícího

                            Česká spořitelna, č.ú. 2817441379/0800

Jako variabilní symbol při bezhotovostní platbě předem použijte číslo faktury, příp. číslo uvedené v potvrzené objednávce. Zboží lze také po předchozí domluvě odebrat osobně přímo v prodejně prodávajícího na adrese: Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o., Zahradní 291, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

U objednávek nad 3000,- Kč si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu předem na bankovní účet prodávajícího až do výše 100%.

Balení bylinek a rostlin.

Jelikož nám záleží na tom, aby k vám rostliny od nás dorazily v pořádku, nebyly poškozené či dokonce zničené, snažíme se každou objednávku důkladně zabalit ochranným materiálem a opatřit vše tak, aby zvládlo převoz až k vám domů. Naši zaměstnanci jsou v tomto ohledu velice pečliví a věnují maximální úsilí tomu, aby k vám objednaná zásilka dorazila nepoškozená.

Vysvětlivky k velikostem obalů:

P9 – P26 – průměr květináče 9 cm až 26 cm

K9 – K26 – průměr květináče 9 cm až 26 cm

C1,5L – C 10L – objem květináče 1,5L – 10L

Vysvětlivky k velikostem balovaných alejových a solierních stromů

Stromy v této skupině jsou přesázeny minimálně 3 krát.

Velikost stromů je měřena jako obvod kmene v cm ve výšce 1m nad kořenovým krčkem. U soliterních stromů je pak uvedena výška stromu v cm od kořenoveho krčku do poloviny letorostu terminálu.

Expedice

Stromy mohou být expedovány se zemním balem, nebo prostokořenné. Bal je opatřen jutou a drátěným pletivem bez povrchové upravy. Některé druhy a kultivary nelze expedovat jako prostokořenné.

Výsadba a povýsadbová péče

Balové stromy vysazujeme s pletivem a jutou – neodstraňujeme je, pouze ve výsadbové jámě pletivo na několika místech rozstřihneme. Při výsadbě je nutné provést přiměřenou redukci koruny minimálně z 25% – sortimentální a technologické výjimky jsou možné. Po výsadbě a při aklimatizaci na stanovišti je nutné dbát na odpovídající zálivku dle půdních a jiných stanovištních podmínek. Zálivka je nutná minimálně po dobu jednoho vegetačniho období následujícího po výsadbě.

Vysvětlivky k soliterním jehličnanů


Velikost

Velikost dřevin je uváděna v cm ve výšce od kořenového krčku do poloviny letorostu terminálu. U polehavých, rozložitých, a kulovitých kultivarů uvádí velikost průměr rostliny v cm.
Technologie
Dřeviny jsou ve školce pravidelně tvarovány tak aby byl docílen přirozený a pravidelný kompaktní tvar. Expedované dřeviny jsou v závislosti na velikosti a stáří přesazovány minimálně každé 4 roky.
Expedice
Jehličnany expedujeme se zemním balem, popřípadě v kontejneru. Bal je opatřen jutou a drátěným pletivem bez povrchové úpravy.
Výsadba a povýsadbová péče
Optimální termín pro podzimní výsadbu balových jehličin je do konce měsíce října a dubna. Citlivější taxony je vhodné chránit stínovkou před zimním a jarním sluncem. Pro čerstvě vysazené jehličnany je vhodné dbát na dostatečnou zálivku, a to i v zimním období. Zálivka  je nutná minimálně po dobu jednoho vegetačního období následujícího po výsadbě.
Vysvětlivky

  • ZB = rostliny se zemním balem,
  • KM = dřeviny na kmínku
  • zdtb = zemní drátěný bal

Speciální tvary a soliterní keře

Velikost
Velikost stromů je uváděna v cm ve výšce od kořenového krčku do poloviny letorostu terminálu. U vícekmenů musí uváděnou výšku splňovat všechny kmeny.
Technologie
Vícekmeny jsou vypěstovány z jedné rostliny. Dřevina není tvořena vícero sesazenými jedinci. Tato technologie pěstování zaručuje větší vyrovnanost jedince a je zde výrazně potlačen konkurenční boj mezi jednotlivými kmeny. Minimální počet kmenů je 3.Volně rostoucí pyramidy jsou od země zavětvené tvary listnatých stromů. Větve jsou průběžně tvarovány tak, aby vznikl přirozený pravidelný tvar stromu. Nejedná se o přísně tvarované dřeviny typu kužel, kvádr, špalí a pod.
Expedice
Stromy mohou být expedovány pouze se zemním balem. Bal je opatřen jutou a drátěným pletivem bez povrchové úpravy.
Výsadba a povýsadbová péče
Balové stromy vysazujeme s pletivem a jutou – neodstraňujeme je, pouze ve výsadbě jemě pletivo na několika místech rozstřihneme. Při výsadbě je nutné provést přiměřenou redukci koruny minimálně z 25% – sortimentální a technologické výjimky jsou možné. Po výsadbě a při aklimatizaci na stanovišti je nutné dbát na odpovídající zálivku dle půdních a jiných stanovištních podmínek. Zálivka je nutná minimálně po dobu jednoho vegetačního období následujícího po výsadbě.

Ceny

Uvedené ceny jsou orientační. Ceny se mohou měnit v závislosti na aktuální poptávce a nabídce na trhu. Přesné ceny vám rádi sdělíme na základě vaší poptávky.

EET oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.