Dodání zboží a cena dopravy

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující bude informován elektronickou poštou prodávajícím (případně dopravcem) o dni doručení zboží. Pokud budou předmětem kupní smlouvy nebo její součásti živé rostliny a kupující je v den dodání nepřevezme, nenese prodávající odpovědnost za stav a životaschopnost rostlin.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, případně kupující zboží nepřevezme, je kupující povine uhradit náklady spojené s doručením zboží.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Cena zboží: ceny uvedené v internetovém obchodě na stránkách www.zcstrakovo.cz jsou konečné pro koncového spotřebitele.

Celková cena dopravy a balného u menších rostlin činí 139,- Kč ( platí pro bylinky, letničky, trvalky, skalničky, balkonovky – průměr květináče max. 17 cm = označení P9 – P17 resp. max C2l ).

Dopravné a balné u zásilek se vzrostlými stromy v kontejnerech a rostlinami s kmínkem činí 199,- Kč na jednu objednávku ( platí pro rostliny v kontejneru od 5l a výše = označení P21 – P26 resp. C5l – C10l). Cena dopravného těžších nebo objemných zásilek bude řešena individuální nabídkou. Objednané zboží zasílá prodávající na dobírku přepravní společností Fofr. 

Celková cena dobírečného pro všechny druhy přeprav činí 40,- Kč.

Pokud zákazník zboží vrací, může využít libovolného přepravce. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno. V případě, že kupující objednané zboží  ani po uplynutí přiměřené lhůty nepřevezme je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním a doručováním zboží.

Dodací lhůty                                                                                                                    

Období dodávání jednotlivých druhů rostlin závisí na počasí a způsobu pěstování konkrétního druhu rostliny. Níže uvedené termíny vyřizování objednávek jsou pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo změnit termíny dodání, pokud povětrnostní či teplotní podmínky nedovolí rostliny vysazovat či expedovat. Objednávky vyřizuje prodávající v došlém pořadí. Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží nedodat, pokud rostliny nejsou ve stavu vhodném k prodeji konečnému spotřebiteli, nebo pokud z důvodu zásahu vyšší moci není možné rostliny dodat a kupující s tímto výslovně souhlasí.

Nejpozději 24 hodin před termínem expedice se prodávající zavazuje informovat kupujícího o termínu expedice a to prostřednictvím emailu uvedeném kupujícím v objednávce nebo telefonicky. Stornovat objednávku je možné kdykoliv před termínem expedice. Storno objednávky musí být doručeno na emailovou adresu prodávajícího před odesláním zboží.

V případě, že prodávajícímu vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.

V případě, že kupujícímu termín expedice nevyhovuje, oznámí toto telefonicky nebo elektronickou poštou prodávajícímu. Termín expedice bude po domluvě s kupujícím upraven tak, aby si mohl zboží vyzvednout.

Převzetí zboží                                                                                                                      

Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

Za dohodnutý termín se považuje den prvního pokusu o doručení zboží zvýšený o 3 dny.

Nepřevezme-li kupující zboží do 3 dnů ode dne, kdy se jej přepravní služba poprvé pokusila doručit, je prodávající oprávněn nechat zaslat zboží zpět na svou doručovací adresu. Prodávající má nárok na uhrazení prokazatelných nákladů, které mu tímto jednáním vznikly, zejména může požadovat cenu dopravy tam i zpět, balné a další prokazatelné náklady.

Platební podmínky

Platbu za zboží je možné uskutečnit:

a ) v hotovosti při převzetí dodávky zboží (dobírka)

b ) platbou platební kartou při převzetí zboží ( platbu přebírá dopravce)

c ) předem převodem na bankovní účet prodávajícího

                            Česká spořitelna, č.ú. 2817441379/0800

Jako variabilní symbol při bezhotovostní platbě předem použijte číslo faktury, příp. číslo uvedené v potvrzené objednávce. Zboží lze také po předchozí domluvě odebrat osobně přímo v prodejně prodávajícího na adrese: Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o., Zahradní 291, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

U objednávek nad 3000,- Kč si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu předem na bankovní účet prodávajícího až do výše 100%.

Balení bylinek a rostlin.

Jelikož nám záleží na tom, aby k vám rostliny od nás dorazily v pořádku, nebyly poškozené či dokonce zničené, snažíme se každou objednávku důkladně zabalit ochranným materiálem a opatřit vše tak, aby zvládlo převoz až k vám domů. Naši zaměstnanci jsou v tomto ohledu velice pečliví, a věnují maximální úsilí tomu, aby k vám objednaná zásilka dorazila nepoškozená.

Vysvětlivky k velikostem obalů:

P9 – P26 – průměr květináče 9 cm až 26 cm

K9 – K26 – průměr květináče 9 cm až 26 cm

C1,5L – C 10L – objem květináče 1,5L – 10L

 

Vysvětlivky k velikostem balovaných alejových a solierních stromů

Stromy v této skupině jsou přesázeny minimálně 3 krát.

Velikost stromů je měřena jako obvod kmene v cm ve výšce 1m nad kořenovým krčkem. U soliterních stromů je pak uvedena výška stromu v cm od kořenoveho krčku do poloviny letorostu terminálu.

Expedice

Stromy mohou být expedovány se zemním balem, nebo prostokořenné. Bal je opatřen jutou a drátěným pletivem bez povrchové upravy. Některé druhy a kultivary nelze expedovat jako prostokořenné.

Výsadba a povýsadbová péče

Balové stromy vysazujeme s pletivem a jutou – neodstraňujeme je, pouze ve výsadbové jámě pletivo na několika místech rozstřihneme. Při výsadbě je nutné provést přiměřenou redukci koruny minimálně z 25% – sortimentální a technologické výjimky jsou možné. Po výsadbě a při aklimatizaci na stanovišti je nutné dbát na odpovídající zálivku dle půdních a jiných stanovištních podmínek. Zálivka je nutná minimálně po dobu jednoho vegetačniho období následujícího po výsadbě.

Ceny

Uvedené ceny jsou orientační. Ceny se mohou měnit v závislosti na aktuální poptávce a nabídce na trhu. Přesné ceny vám rádi sdělíme na základě vaší poptávky.

EET oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.